Norges Skogeierforbund cover image

Norges Skogeierforbund

Norges Skogeierforbund er sentral overbygning for fire skogeierandelslag og rundt 35 000 skogeiere over hele landet. Samlet står vi for cirka 80 prosent av skogproduksjonen i Norge.

Copyright Norges Skogeierforbund