Norges Skogeierforbund Default cover image

Norges Skogeierforbund

Norges Skogeierforbund er sentral overbygning for syv skogeierandelslag, 300 lokale skogeierlag og ca 35.000 skogeiere over hele landet. Samlet står vi for ca. 80 prosent av skogproduksjonen i Norge.