Description

De sidste års oversvømmelser efter skybrud har kostet milliarder af kroner i skader og erstatninger, og ifølge Danmarks Meteorologiske Institut kan vi forvente, at der kommer til at falde meget mere regn i fremtiden. På Ydre Østerbro, har særligt området ved Svanemøllehallen og det tidligere Øresundshospital været ramt af store oversvømmelser.

Derfor har HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, hyret NCC til - i et konsortium med SMET Group - at skybrudssikre området ved at bore en tunnel, der skal lede regnvandet direkte ud i havnen ved Lautrupkaj. Regnvandstunnelen på Østerbro er startskuddet på det arbejde HOFOR har i støbeskeen for at klimasikre indre København.

”Vi glæder os til at komme i gang med projektet, så vi kan være med til at sikre københavnerne mod oversvømmelser ved skybrud. Det er en fagligt spændende opgave. Vi skal nemlig bore tunnelen med en metode, der stadig er ganske ny i Danmark, og som giver os mulighed for at bore effektivt og stabilt gennem den københavnske undergrund,” fortæller senior produktionschef i NCC, Rasmus Rasmussen.

Miljøvenlig klimasikring
Med regnvandstunnelen på Østerbro får københavnerne en klimasikringsløsning, der hurtigt fjerner vandet fra byen, da det sendes direkte ud i havnen. På den måde optager det ikke plads i spildevandssystemet og er dermed også en mere miljøvenlig løsning, eftersom regnvandet ellers skulle pumpes hele vejen til rensningsanlægget Lynetten.

NCC er nu i gang med at anlægge den første af tre skakte af ca. 14 meters dybde, hvorfra borearbejdet til tunnelen startes. Den første skakt anlægges ved Lautrupkaj og får en diameter på 13 meter. Det tager omkring syv måneder at bygge skakten. Til januar 2016 sænkes boremaskinen ned og det egentlige tunneleringsarbejde sættes i gang. I efteråret 2016 går NCC i gang med at anlægge de sidste to skakte, ved Johan Svendsens Vej og ved Carl Nielsens Allé

Arbejdet med tunnelen forventes færdigt i slutningen af 2016.

Foto: SEES media, Ulrik M. Eriksen

Keywords

#canon 5d mark iii    #copenhagen    #danmark    #hofor    #københavn    #sees    #sees media    #ulrik m. eriksen    #bms    #boring    #cs media    #denmark    #erhvervsbilleder    #erhvervsfoto    #erhvervsfotograf    #forår    #foto    #fotograf    #http://www.sees.dk    #klimasikring    #kloak    #konsordie    #ncc    #photo    #regnvand    #ses media    #smet    #tunnel    #vand    #virksomhedsfoto   

Details
Taken 2016-05-17
Uploaded 6 years ago
Resolution 5760 x 3578 px
Size 12.61 MB
Photographer Ulrik M. Eriksen
Copyright Copyright 2016 SEES media
Mime Type image/jpeg
Related images