Description

På Syddansk Universitet er flere ingeniører i gang med å utvikle SMOOTH-roboten (Seamless huMan-robot interactiOn fOr THe support of elderly people). Prosjektet er støttet av Innovasjonsfonden, og varer fra 2017 - 2020. Robotene utvikles til å interagere sømløst og robust med brukerne sine. Hypotesen er at disse avanserte robotene vil skape en naturlig og forståelig interaksjon mellom roboten og menneskene den omgås. Roboten utvikles til å utføre 3 oppgaver: bringe brukeren noe å drikke, følge brukeren til lunsj samt hente og frakte skittentøy. Tanken er at den skal gjøre hverdagen enklere for eldre og deres pleiere på pleiehjemmene.

Under en demonstrasjon på universitetet følger roboten en mann til "lunsj".

Keywords

#2019    #digitalisation    #business    #elderly people    #technology    #innovation   

Details
Taken 2019-08-30
Uploaded 2 years ago
Resolution 6134 x 4090 px
Size 14.62 MB
Photographer Maud Lervik / Norden.org
Copyright Licensed under Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0). This image may be used freely for non-commercial purposes provided that the source is stated (e.g. NN – norden.org).
Mime Type image/jpeg
Related images