Billeder fra Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd cover image

Billeder fra Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Images from the Nordic Council and the Nordic Council of Ministers